148/1998 Sb. - Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 148/1998 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 1998
Rozeslán dne 2. 7. 1998
Platnost od 2. 7. 1998
Účinnost od 1. 8. 1998
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.11.1998, s výjimkou §7, který nabývá účinnosti 1.8.1998.
Pr. př. je v úplném znění 418/2002 Sb.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 2/1969 Sb., 552/1991 Sb., 67/1992 Sb., 166/1993 Sb., 216/1995 Sb.
Ruší předpis 102/1971 Sb.
Novelizován předpisem 164/1999 Sb., 18/2000 Sb., 29/2000 Sb., 30/2000 Sb., 363/2000 Sb., 60/2001 Sb., 322/2001 Sb., 151/2002 Sb., 310/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 98/2004 Sb., 257/2004 Sb., 386/2004 Sb., 190/2005 Sb., 220/2005 Sb., 290/2005 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 342/2006 Sb., 250/2008 Sb., 41/2009 Sb., 255/2012 Sb.
Prováděn předpisem 244/1998 Sb., 245/1998 Sb., 246/1998 Sb., 258/1998 Sb., 263/1998 Sb., 315/1998 Sb., 12/1999 Sb., 56/1999 Sb., 76/1999 Sb., 339/1999 Sb., 136/2001 Sb., 340/2002 Sb., 348/2002 Sb., 137/2003 Sb., 385/2003 Sb., 31/2005 Sb.