250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 250/2021 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 6. 2021
Rozeslán dne 30. 6. 2021
Platnost od 30. 6. 2021
Účinnost od 1. 7. 2022
Novelizuje předpis 48/1982 Sb., 575/1990 Sb., 47/1994 Sb., 219/1999 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 251/2005 Sb., 253/2005 Sb., 309/2006 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb., 264/2016 Sb.
Ruší předpis 174/1968 Sb., 50/1978 Sb., 85/1978 Sb., 18/1979 Sb., 19/1979 Sb., 21/1979 Sb., 97/1982 Sb., 98/1982 Sb., 159/1992 Sb., 398/2001 Sb., 112/2005 Sb., 73/2010 Sb., 461/2013 Sb.
Prováděn předpisem 60/2022 Sb., 190/2022 Sb., 191/2022 Sb., 192/2022 Sb., 193/2022 Sb., 194/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

§24 - Přechodná ustanovení

§25 - Zrušovací ustanovení

Změny zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Změny zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Změny zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).