41/1993 Sb. - Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
ikona P
Číslo předpisu 41/1993 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 30. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 28. 2. 2006
Novelizován předpisem 15/1997 Sb., 132/2000 Sb., 320/2002 Sb., 18/2004 Sb.
Prováděn předpisem 138/1993 Sb.
Zrušen předpisem 21/2006 Sb.