169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 169/1999 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 1999
Rozeslán dne 3. 8. 1999
Platnost od 3. 8. 1999
Účinnost od 1. 1. 2000
Novelizuje předpis 114/1988 Sb., 555/1992 Sb., 283/1993 Sb.
Ruší předpis 59/1965 Sb., 173/1968 Sb., 84/1969 Sb., 47/1973 Sb., 179/1990 Sb., 294/1993 Sb., 18/1994 Sb.
Novelizován předpisem 359/1999 Sb., 3/2002 Sb., 320/2002 Sb., 218/2003 Sb., 52/2004 Sb., 539/2004 Sb., 540/2004 Sb., 109/2006 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb., 346/2007 Sb., 306/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb., 281/2009 Sb., 282/2009 Sb., 306/2009 Sb., 341/2010 Sb., 181/2011 Sb., 375/2011 Sb., 399/2012 Sb., 463/2012 Sb., 276/2013 Sb., 182/2014 Sb., 204/2015 Sb., 205/2015 Sb., 377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 58/2017 Sb., 165/2020 Sb., 220/2021 Sb., 305/2021 Sb., 349/2023 Sb., 29/2024 Sb.
Prováděn předpisem 345/1999 Sb., 365/1999 Sb., 10/2000 Sb., 361/2017 Sb.