248/1995 Sb. - Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 248/1995 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 9. 1995
Rozeslán dne 30. 10. 1995
Platnost od 30. 10. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Platnost do 30. 12. 2013
Novelizuje předpis 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 149/1995 Sb.
Novelizován předpisem 208/2002 Sb., 320/2002 Sb., 437/2003 Sb., 296/2007 Sb., 126/2008 Sb., 227/2009 Sb., 231/2010 Sb., 68/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.