22/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 22/2006 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2005
Rozeslán dne 26. 1. 2006
Platnost od 26. 1. 2006
Účinnost od 26. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dne 1.3.2006.
Opraven předpisem REG 06025001
Novelizuje předpis 219/2000 Sb., 320/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
  • §11, §12, §22, §27, §34 a §60a.

Čl. II
Pokud platnost právního úkonu byla podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podmíněna schválením příslušným ministerstvem, toto schválení nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnuto a tato podmínka dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bez náhrady zanikla, je týmž dnem tento právní úkon platně učiněn, nebrání-li jeho platnosti jiná právní skutečnost.

  • Čl. III - účinnost změny dnem 1.3.2006
    Změna v části sto sedmnácté článku CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se za bod 14 vkládá nový bod 14a.

Účinnost změn dnem vyhlášení (26.1.2006), s výjimkou ustanovení čl. III (změna zákona č. 320/2002 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.