385/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů
ikona P
Číslo předpisu 385/2004 Sb.
Částka 126
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 6. 2004
Rozeslán dne 29. 6. 2004
Platnost od 29. 6. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Provádí předpis 2/1969 Sb., 320/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Vyhláškou Ministerstva vnitra se zrušuje 42 nařízení okresních úřadů.
Seznam těchto nařízení je uveden v textu vyhlášky.
Účinnost 1.1.2005.