16/1997 Sb. - Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 16/1997 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 1997
Rozeslán dne 24. 2. 1997
Platnost od 24. 2. 1997
Účinnost od 1. 4. 1997
Opraven předpisem REG 981101
Novelizuje předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 320/2002 Sb., 100/2004 Sb.
Prováděn předpisem 82/1997 Sb.