518/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 518/2002 Sb.
Částka 179
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 11. 2002
Rozeslán dne 13. 12. 2002
Platnost od 13. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 114/1988 Sb., 582/1991 Sb., 359/1999 Sb., 320/2002 Sb.
Novelizován předpisem 329/2011 Sb.