18/1997 Sb. - Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 18/1997 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 1997
Rozeslán dne 26. 2. 1997
Platnost od 26. 2. 1997
Účinnost od 26. 2. 1997
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.1997, s výjimkou hlavy čtvrté a páté a §48, které nabývají účinnosti 26.2.1997.
Novelizuje předpis 425/1990 Sb., 283/1991 Sb., 586/1992 Sb.
Ruší předpis 59/1972 Sb., 28/1977 Sb., 28/1984 Sb., 67/1987 Sb., 100/1989 Sb., 191/1989 Sb., 436/1990 Sb., 76/1991 Sb., REG 912702, 287/1993 Sb., 85/1995 Sb.
Novelizován předpisem 83/1998 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 13/2002 Sb., 310/2002 Sb., 320/2002 Sb., 279/2003 Sb., 186/2004 Sb., 1/2005 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 342/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 249/2011 Sb., 250/2011 Sb., 375/2011 Sb., 350/2012 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 264/2016 Sb.
Prováděn předpisem 142/1997 Sb., 143/1997 Sb., 144/1997 Sb., 145/1997 Sb., 146/1997 Sb., 147/1997 Sb., 184/1997 Sb., 214/1997 Sb., 215/1997 Sb., 219/1997 Sb., 224/1997 Sb., 106/1998 Sb., 11/1999 Sb., 195/1999 Sb., 196/1999 Sb., 324/1999 Sb., 179/2002 Sb., 307/2002 Sb., 317/2002 Sb., 318/2002 Sb., 319/2002 Sb., 360/2002 Sb., 416/2002 Sb., 419/2002 Sb., 107/2003 Sb., 185/2003 Sb., 309/2005 Sb., 461/2005 Sb., 462/2005 Sb., 132/2008 Sb., 73/2009 Sb., 165/2009 Sb., 166/2009 Sb., 213/2010 Sb., 399/2011 Sb.