39/1993 Sb. - Zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družsteva nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
ikona P
Číslo předpisu 39/1993 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 31. 12. 1993
Novelizuje předpis 229/1991 Sb.
Novelizován předpisem 34/1994 Sb., 320/2002 Sb., 503/2012 Sb., 229/2019 Sb.