12/1997 Sb. - Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 12/1997 Sb.
Částka 3
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 1997
Rozeslán dne 21. 2. 1997
Platnost od 21. 2. 1997
Účinnost od 21. 2. 1997
Novelizuje předpis 145/1956 Ú.l., 87/1964 Sb., 99/1989 Sb.
Ruší předpis 54/1953 Sb., 13/1956 Sb.
Novelizován předpisem 168/1999 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 320/2002 Sb., 274/2008 Sb.