102/1992 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
ikona P
Číslo předpisu 102/1992 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 19. 2. 1992
Rozeslán dne 5. 3. 1992
Platnost od 5. 3. 1992
Účinnost od 5. 3. 1992
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 120/1983 Sb.
Ruší předpis 177/1964 Sb., 66/1979 Sb., 205/1990 Sb.
Novelizován předpisem 280/1996 Sb., 227/1997 Sb., 126/1998 Sb., 320/2002 Sb., 359/2005 Sb., 132/2011 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.