364/2000 Sb. - Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 364/2000 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2000
Rozeslán dne 23. 10. 2000
Platnost od 23. 10. 2000
Účinnost od 1. 12. 2000
Poznámka k účinnosti Část třetí a část pátá nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.
Novelizuje předpis 357/1992 Sb., 220/2000 Sb.
Ruší předpis 113/1993 Sb., 307/1997 Sb.
Novelizován předpisem 79/2002 Sb., 428/2003 Sb., 376/2004 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.