203/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 203/1997 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 7. 1997
Rozeslán dne 28. 8. 1997
Platnost od 28. 8. 1997
Účinnost od 28. 8. 1997
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 357/1992 Sb.
Zrušen předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.