151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
ikona P
Číslo předpisu 151/1997 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 1997
Rozeslán dne 10. 7. 1997
Platnost od 10. 7. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Novelizuje předpis 526/1990 Sb., 265/1991 Sb., 328/1991 Sb., 549/1991 Sb., 357/1992 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb., 588/1992 Sb.
Novelizován předpisem 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 228/2014 Sb., 225/2017 Sb., 237/2020 Sb., 36/2021 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb., 126/2024 Sb.
Prováděn předpisem 279/1997 Sb., REG 983702, 540/2002 Sb., 3/2008 Sb., 441/2013 Sb.