103/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/96 Sb., zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 103/2000 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 4. 2000
Rozeslán dne 25. 4. 2000
Platnost od 25. 4. 2000
Účinnost od 1. 7. 2000
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 549/1991 Sb., 344/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 72/1994 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 256/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.