397/2012 Sb. - Zákon o pojistném na důchodové spoření
ikona P
Číslo předpisu 397/2012 Sb.
Částka 146
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 9. 2012
Rozeslán dne 27. 11. 2012
Platnost od 27. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Platnost do 30. 12. 2015
Novelizován předpisem 398/2012 Sb., 344/2013 Sb.
Zrušen předpisem 376/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o pojistném na důchodové spoření.

  • Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník důchodového spoření.
  • Plátcem pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle zákona o daních z příjmů povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření.
  • Plátcovou pokladnou pro pojistné na důchodové spoření je organizační jednotka plátce pojistného, která je plátcovou pokladnou pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a kde má docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření.
  • Předmětem pojistného na důchodové spoření je účast na důchodovém spoření.

Účinnost 1.1.2013.