18/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 18/1993 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 21. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 357/1992 Sb.
Zrušen předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.