405/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 405/2012 Sb.
Částka 148
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 10. 2012
Rozeslán dne 27. 11. 2012
Platnost od 27. 11. 2012
Účinnost od 1. 2. 2013
Novelizuje předpis 357/1992 Sb., 184/2006 Sb., 416/2009 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
 2. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

Změny:

 • Změna zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §5 - nové znění,
  • §6 - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • §9 se zrušuje,
  • §10 až §12, §14, §17 až §20, §23 (změny),
  • §24 a §25 včetně poznámky pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §26 (změny),
  • §28 - nové znění,
  • §29 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Žádosti na vyvlastnění, o nichž bylo řízení zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a dosud nebylo pravomocně skončeno, se projednají a rozhodnou podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení ve věcech vyvlastnění projednávaných v občanském soudním řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a dosud nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §10, §21 a §25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §2a,
  • §3 (změny),
  • vkládají se nové §3a až §3c včetně poznámek pod čarou č. 6 až 9,
  • §4 (změny).

Čl. V - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost změn 1.2.2013.