322/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 322/1993 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 12. 1993
Rozeslán dne 30. 12. 1993
Platnost od 30. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 357/1992 Sb.
Zrušen předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.