227/1997 Sb. - Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
ikona P
Číslo předpisu 227/1997 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 9. 1997
Rozeslán dne 24. 9. 1997
Platnost od 24. 9. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Pr. př. je v úplném znění 526/2002 Sb.
Opraven předpisem REG 978802, REG 03029001
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 549/1991 Sb., 563/1991 Sb., 102/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 210/2002 Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 126/2008 Sb., 227/2009 Sb., 158/2010 Sb., 160/2010 Sb., 188/2011 Sb., 89/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.