232/1996 Sb. - O dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - úplné znění zákona č. 357/92 Sb.
Číslo předpisu 232/1996 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 5. 5. 1992
Rozeslán dne 2. 9. 1996
Platnost od 2. 9. 1996
Účinnost od 26. 4. 1996
Platnost do 31. 12. 2013
Úplné znění pr. př. 357/1992 Sb.
Zrušen předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.