96/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 96/1996 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 1996
Rozeslán dne 26. 4. 1996
Platnost od 26. 4. 1996
Účinnost od 26. 4. 1996
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 357/1992 Sb.
Zrušen předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.