340/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 340/2000 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 7. 2000
Rozeslán dne 27. 9. 2000
Platnost od 27. 9. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Novelizuje předpis 424/1991 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 341/2000 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.