ikona Pikona R
273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR
ikona P
Číslo předpisu 273/2008 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 11. 8. 2008
Platnost od 11. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení §8 odst. 2 a přílohy k zákonu nabývají účinnosti dnem 1.1.2012 a ustanovení §118 odst. 1 a 2 pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2011.
Opraven předpisem REG 08122001
Ruší předpis 283/1991 Sb., 290/1992 Sb., 397/1992 Sb., 174/1993 Sb., 17/1994 Sb., 138/1998 Sb., 276/2000 Sb., 122/2001 Sb., 455/2001 Sb., 25/2002 Sb., 156/2002 Sb., 299/2002 Sb., 381/2002 Sb., 414/2002 Sb., REG 02135001, 10/2003 Sb., 13/2004 Sb., 87/2004 Sb., 30/2005 Sb., 288/2005 Sb., 380/2007 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb., 306/2009 Sb., 153/2010 Sb., 150/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 459/2011 Sb., 105/2013 Sb., 273/2013 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 318/2015 Sb., 51/2016 Sb., 188/2016 Sb., 65/2017 Sb., 183/2017 Sb., 205/2017 Sb., 222/2017 Sb., 304/2017 Sb., 111/2019 Sb., 161/2019 Sb., 374/2021 Sb., 418/2021 Sb., 119/2022 Sb., 130/2022 Sb.
Prováděn předpisem 424/2008 Sb., 436/2008 Sb., 441/2008 Sb., 442/2008 Sb., 443/2008 Sb., 460/2008 Sb., 465/2008 Sb., 468/2008 Sb., 44/2009 Sb., 407/2009 Sb., 176/2012 Sb., 146/2013 Sb., 147/2013 Sb., 236/2014 Sb., 279/2014 Sb., 285/2014 Sb., 122/2015 Sb., 159/2015 Sb., 287/2015 Sb., 396/2015 Sb., 33/2016 Sb., 92/2016 Sb., 431/2017 Sb., 129/2018 Sb., 83/2020 Sb., 144/2022 Sb., 283/2022 Sb., 301/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o Policii České republiky.
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2009):

 1. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
 2. Zákon č. 288/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 380/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii.
 5. Nařízení vlády č. 174/1993 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii.
 6. Nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky.
 7. Nařízení vlády č. 276/2000 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000.
 8. Nařízení vlády č. 455/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky.
 9. Nařízení vlády č. 156/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002.
 10. Nařízení vlády č. 299/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002.
 11. Nařízení vlády č. 381/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002.
 12. Nařízení vlády č. 414/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002.
 13. Nařízení vlády č. 10/2003 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003.
 14. Nařízení vlády č. 13/2004 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách.
 15. Nařízení vlády č. 87/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
 16. Nařízení vlády č. 30/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky.
 17. Vyhláška č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
 18. Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii.
 19. Vyhláška č. 25/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.
 20. Vyhláška č. 58/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii.

Účinnost

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 s výjimkou ustanovení §8 odst. 2 a přílohy k zákonu, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.
 2. Ustanovení §118 odst. 1 a 2 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2011.