465/2008 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
ikona P
Číslo předpisu 465/2008 Sb.
Částka 151
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 12. 2008
Rozeslán dne 30. 12. 2008
Platnost od 30. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky se po dobu nezbytně nutnou použije v případě vzniku radiační havárie na jaderné elektrárně Dukovany nejvýše 500 vojáků v činné službě a v případě vzniku radiační havárie na jaderné elektrárně Temelín nejvýše 200 vojáků v činné službě.

Účinnost 1.1.2009.