407/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie ČR
ikona P
Číslo předpisu 407/2009 Sb.
Částka 132
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 11. 2009
Rozeslán dne 25. 11. 2009
Platnost od 25. 11. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Účinnost do 31.12.2011.
Platnost do 31. 12. 2011
Ruší předpis 443/2008 Sb., 407/2009 Sb.
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 407/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky.
Názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 443/2008 Sb., kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2010.
Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31.12.2011.