83/2020 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikona P
Číslo předpisu 83/2020 Sb.
Částka 34
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 3. 2020
Rozeslán dne 15. 3. 2020
Platnost od 15. 3. 2020
Účinnost od 15. 3. 2020
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Novelizován předpisem 155/2020 Sb., 117/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a

2. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Předmět úpravy

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.