130/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 130/2022 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 5. 2022
Rozeslán dne 27. 5. 2022
Platnost od 27. 5. 2022
Účinnost od 28. 6. 2022
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 269/1994 Sb., 359/1999 Sb., 117/2001 Sb., 273/2008 Sb., 40/2009 Sb., 341/2011 Sb., 418/2011 Sb., 45/2013 Sb., 300/2013 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změny zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Změny §8, §55, §88a, §103a, §120 a §177 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Čl. V - Přechodné ustanovení.

Změna §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Čl. VII - Přechodné ustanovení.

Změna §5a zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Změny zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Čl. X - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Čl. XII - Přechodné ustanovení.

Změna §4 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Změny zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii.

Čl. XV - Přechodné ustanovení.