176/2012 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR v období od 1.6.2012 do 30.6.2015
ikona P
Číslo předpisu 176/2012 Sb.
Částka 62
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 5. 2012
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 1. 6. 2012
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015 v případě potřeby provedení bezpečnostních opatření s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva při investiční akci Obnova rybníka Jordán ve městě Tábor se použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.

Účinnost 1.6.2012.