150/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/92 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 150/2011 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2011
Rozeslán dne 7. 6. 2011
Platnost od 7. 6. 2011
Účinnost od 22. 6. 2011
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 124/1992 Sb., 185/2004 Sb., 273/2008 Sb.
Novelizován předpisem 17/2012 Sb., 300/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2, §80 odst. 1 písm. a) a v §80 odst. 2 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §34, §60, §66, §79, §80 (změny),
  • vkládá se nový §80a "Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie" včetně nadpisu,
  • §83, §87, §95 (změny).
 • Změna zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nová hlava třetí "PRÁCE S INFORMACEMI" (§35a až §35k) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8 až 18,
  • dosavadní hlava třetí (§36 a násl.) se označuje jako hlava čtvrtá,
  • §36 "Náhrada škody" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 - nové znění.
 • Změna zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5b až §5d (změny),
  • vkládají se nové §5k "Zvláštní ustanovení o zpracování osobních údajů v rámci policejní spolupráce" a §5l "Náhrada škody" včetně nadpisů.
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §350g (změny),
  • vkládají se nové §378b "Ochrana osobních údajů" až §378f včetně nadpisu,
  • v §434 odst. 1 větě první a v §434 odst. 2 větě první se slova "státu, který se účastní schengenské spolupráce," nahrazují slovy "přidruženého státu".

Účinnost změn 22.6.2011.