87/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů ČR, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 87/2004 Sb.
Částka 27
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 1. 2004
Rozeslán dne 25. 2. 2004
Platnost od 25. 2. 2004
Účinnost od 25. 2. 2004
Platnost do 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 138/1998 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky.
Změny:

  • V §1 odst. 2 nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky se čárka na konci písmene b) nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Účinnost změn 25.2.2004.