147/2013 Sb. - Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže ČR k plnění úkolů Policie ČR v období do 31.7.2013
ikona P
Číslo předpisu 147/2013 Sb.
Částka 67
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 6. 2013
Rozeslán dne 13. 6. 2013
Platnost od 13. 6. 2013
Účinnost od 13. 6. 2013
Poznámka k účinnosti Účinnost do 31.7.2013.
Platnost do 31. 7. 2013
Ruší předpis 147/2013 Sb.
Provádí předpis 555/1992 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 147/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, a
  2. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají příslušníci Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob na území České republiky postiženém povodní se povolává nejvýše 50 příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky.

Účinnost 13.6.2013.
Platnost tohoto nařízení končí dnem 31. července 2013.