129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
ikona P
Číslo předpisu 129/2018 Sb.
Částka 66
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 13. 6. 2018
Rozeslán dne 28. 6. 2018
Platnost od 28. 6. 2018
Účinnost od 1. 7. 2018
Poznámka k účinnosti Nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2018.
Platnost do 31. 12. 2018
Ruší předpis 129/2018 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 129/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a

2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává nejvýše 86 vojáků v činné službě.