442/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií ČR
ikona P
Číslo předpisu 442/2008 Sb.
Částka 144
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 23. 12. 2008
Platnost od 23. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví podrobnosti evidence letadel provozovaných Policií České republiky.

Účinnost 1.1.2009.