288/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 288/2005 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2005
Rozeslán dne 18. 7. 2005
Platnost od 18. 7. 2005
Účinnost od 18. 7. 2005
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 283/1991 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 19a - nové znění,
  • §53a odstavec 2 - nové znění.

Účinnost změn 18.7.2005.