396/2015 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
ikona P
Číslo předpisu 396/2015 Sb.
Částka 164
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Pozbývá účinnosti uplynutím dne 31.12.2016.
Platnost do 31. 12. 2016
Ruší předpis 396/2015 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 396/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince2016.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává 84 vojáků v činné službě.