285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
ikona P
Číslo předpisu 285/2014 Sb.
Částka 116
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2014
Rozeslán dne 8. 12. 2014
Platnost od 8. 12. 2014
Účinnost od 8. 12. 2014
Poznámka k účinnosti Účinnost do 30.6.2015.
Platnost do 30. 6. 2015
Ruší předpis 236/2014 Sb., 285/2014 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 285/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích se povolává 450 vojáků v činné službě.
Zrušuje se nařízení vlády č. 236/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015.