397/1992 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a Obecní policii
ikona P
Číslo předpisu 397/1992 Sb.
Částka 81
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 6. 1992
Rozeslán dne 24. 7. 1992
Platnost od 24. 7. 1992
Účinnost od 24. 7. 1992
Platnost do 31. 12. 2008
Ruší předpis 18/1975 Sb.
Provádí předpis 283/1991 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.