279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
ikona P
Číslo předpisu 279/2014 Sb.
Částka 114
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 12. 2014
Rozeslán dne 2. 12. 2014
Platnost od 2. 12. 2014
Účinnost od 2. 12. 2014
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 279/2014 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 279/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává 84 vojáků v činné službě.