51/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 51/2016 Sb.
Částka 18
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2016
Rozeslán dne 8. 2. 2016
Platnost od 8. 2. 2016
Účinnost od 1. 3. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II, pokud jde o body 5 až 10, nabývá účinnosti dne 8.2.2016.
Novelizuje předpis 97/1993 Sb., 153/1994 Sb., 26/2000 Sb., 219/2000 Sb., 201/2002 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §4, §7 až §9, §11 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 88 a 89 - nové znění,
  • §12 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §13, §14 (změny),
  • vkládají se nové §14a a §14b,
  • §15 až §18 (změny),
  • §19 včetně poznámek pod čarou č. 90 a 91 - nové znění,
  • vkládají se nové §19a až §19c,
  • §20, §21 (změny),
  • §22 včetně poznámek pod čarou č. 35 a 36 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 36a, 37 a 38 se zrušují,
  • §23 - nové znění,
  • §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §25 - nové znění,
  • vkládá se nový §25a,
  • §26 včetně poznámek pod čarou č. 41a a 92 - nové znění,
  • §27 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 44a se zrušuje,
  • vkládá se nový §27a,
  • Poznámka pod čarou č. 45 - nové znění,
  • §28 (změny),
  • §29 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 46 a 47 se zrušují,
  • §30 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 48a a 50 se zrušují,
  • §31 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 52 až 55 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §34, §35 (změny),
  • §36 - nové znění,
  • §37 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 58 se zrušuje,
  • vkládá se nový §37a včetně poznámky pod čarou č. 94,
  • §38 až §40 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje,
  • §41 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 61 až 63 se zrušují,
  • §42, §44 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 95 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 64 - nové znění,
  • §45, §47 až §49, §54, §55 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 78 se zrušuje,
  • vkládá se nový §55b,
  • §56 (změny),
  • vkládá se nový §58a,
  • §59, §60a, §60c, §63, §64a, §65 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely [body 5 až 10 nabývají účinnosti dnem vyhlášení (8.2.2016)]

 • Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §4a a §4b včetně poznámek pod čarou č. 4 a č. 5.
 • Změna v §20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §6, §8, §19, §22 a §25 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §5, §16, §18, §20, §21, §26 a §27 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládají se nové §7a „Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu“ a §7b „Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 35,
  • §119 (změny).