33/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
ikona P
Číslo předpisu 33/2016 Sb.
Částka 13
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 1. 2016
Rozeslán dne 29. 1. 2016
Platnost od 29. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Poznámka k účinnosti Účinnost do 31.3.2016.
Platnost do 31. 3. 2016
Ruší předpis 33/2016 Sb.
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 33/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích se povolává nejvýše 250 vojáků v činné službě.