174/1993 Sb. - Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii ČR nebo Obecní policii
ikona P
Číslo předpisu 174/1993 Sb.
Částka 45
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 4. 1993
Rozeslán dne 29. 6. 1993
Platnost od 29. 6. 1993
Účinnost od 29. 6. 1993
Platnost do 31. 12. 2008
Ruší předpis 3/1976 Sb.
Provádí předpis 283/1991 Sb., 553/1991 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.