44/2009 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 13.2.2009 do 3.3.2009
ikona P
Číslo předpisu 44/2009 Sb.
Částka 14
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 1. 2009
Rozeslán dne 11. 2. 2009
Platnost od 11. 2. 2009
Účinnost od 11. 2. 2009
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky se v období od 13. února 2009 do 3. března 2009 použije nejvýše 300 vojáků v činné službě.

Účinnost 11.2.2009.