146/2013 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR v období do 31.7.2013
ikona P
Číslo předpisu 146/2013 Sb.
Částka 67
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 6. 2013
Rozeslán dne 13. 6. 2013
Platnost od 13. 6. 2013
Účinnost od 13. 6. 2013
Poznámka k účinnosti Účinnost do 31.7.2013.
Platnost do 31. 7. 2013
Ruší předpis 146/2013 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 146/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob na území České republiky postiženém povodní se povolává 300 vojáků v činné službě.

Účinnost 13.6.2013.
Platnost tohoto nařízení končí dnem 31. července 2013.