92/2016 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
ikona P
Číslo předpisu 92/2016 Sb.
Částka 37
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 3. 2016
Rozeslán dne 23. 3. 2016
Platnost od 23. 3. 2016
Účinnost od 23. 3. 2016
Poznámka k účinnosti Účinnost do 24.5.2016.
Platnost do 24. 5. 2016
Ruší předpis 92/2016 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 273/2008 Sb.
Zrušen předpisem 92/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii.
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění bezpečnostních opatření přijatých v souvislosti s teroristickými útoky v Belgii se povolává nejvýše 550 vojáků v činné službě.