380/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 380/2007 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 12. 2007
Rozeslán dne 31. 12. 2007
Platnost od 31. 12. 2007
Účinnost od 31. 12. 2007
Platnost do 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 283/1991 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Změna:

  • v §39a odst. 3 zákona se písmeno d) zrušuje, dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

Účinnost změn 31.12.2007.