122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii ČR (o policejním označení)
ikona P
Číslo předpisu 122/2015 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 5. 2015
Rozeslán dne 26. 5. 2015
Platnost od 26. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Ruší předpis 460/2008 Sb., 1/2011 Sb.
Provádí předpis 273/2008 Sb.
Novelizován předpisem 362/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví  způsob vnějšího označení, služební stejnokroje a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a způsob prokazování příslušnosti k Policii České republiky.
§20 - Přechodná ustanovení
§21 - Zrušovací ustanovení