30/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů ČR
ikona P
Číslo předpisu 30/2005 Sb.
Částka 6
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 12. 2004
Rozeslán dne 13. 1. 2005
Platnost od 13. 1. 2005
Účinnost od 13. 1. 2005
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 138/1998 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky.
Změny:

  • v §1 odst. 2 nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
    "c) ministru spravedlnosti.".

Účinnost změn 13.1.2005.